Praktisk info

Med sikkerheten i fokus stilles det i dag strenge krav til sertifisert og dokumentert opplæring.

Målet er å gjøre brukeren mer bevisst på hvordan han eller hun best mulig kan ivareta sikkerheten til mennesker, miljø og materielle verdier. Vi har egne flerfaglige instruktører med høy kompetanse og lang erfaring i bransjen. I tillegg er våre kurs nedfelt i modulbasert opplæring etter offentlig godkjente læreplaner, som gir solid dokumentasjon i henhold til gjeldende krav.

Teams / Digital undervisning

Kurs som blir gjennomført digitalt på Teams forutsetter at du har tilgang til PC med Office pakken inkl. Teams. Dersom du har behov for å låne PC kan vi være behjelpelig med det. Når det nærmer seg kursstart kaller vi deg inn til undervisning på din e-mail adr., som du oppgir til oss ved påmelding. Når kurset starter taster du på «Join».

Sted

Kursdeltakere skal møte hos Westcon Løfteteknikk AS. Adressen: Grannesgate 25, 5523 Haugesund

Verneutstyr

Det er mulig å få låne verneutstyr til de praktiske øvelsene

Reisemåte

Byparken finner du i nordre del av sentrum, kjør derfra og ned mot Smedasundet og over brua til Hasseløy, (også kalt Bakarøy). Sving høyre når du kommer over brua og vi befinner oss i et blått bygg ca. 350m fram.

Inngang

Kursinngangen er opp trappen og første dør til høyre. Se skilting merket med «kursavdeling»

Parkering

Gratis parkering for kurselever utenfor porten. Rygg aldri fra parkert stilling.

Lunsj

Det blir servert lunsj hver dag