Kurs for bedrifter.

Vi tilbyr rammeavtaler til bedrifter som har egne behov for dokumentert og sertifisert opplæring for sine ansatte. Med et totalkonsept i ryggen, og solid kompetanse, kan vi tilby en fleksibel ordning som tilpasses etter bedriftens behov.

Fleksibilitet
Sertifisert/Dokumentert
Kravspesifikasjoner
Flerfaglige instruktører
Pedagogisk opplæring
Totalkonsept

Våre kurs er nedfelt i modulbasert opplæring etter offentlig godkjente læreplaner, som gir solid dokumentasjon i henhold til gjeldende krav.