Taubasert Fallredning - Grunnkurs

Kurssted
Kursdeltakere skal møte hos Westcon Løfteteknikk AS, Grannesgata 25, 5523 Haugesund.
Forkunnskaper
Fallsikring - grunnkurs
Varighet
3 dager / 24 timer
Målgruppe
Personell som inngår i redningsberedskap som utfører redning i høyden.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kurset omfatter opplæring i sikker bruk av redningsutstyr, planlegging, organisering og risikovurdering av redningsaksjoner, samt førstehjelp. Kurset følger Offshore Norges opplæringsplan.

Hensikten med opplæringen er å gi fallredningspersonell allsidig teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker redning, slik at de kan utføre effektive og forsvarlige redningsoperasjoner.

Opplæringen inneholder:

  • Organisering av beredskap
  • Risikovurdering
  • Redning – Utstyr og metode
  • Førstehjelp

Kompetanse for Fallredning skal vedlikeholdes og iht. retningslinje Offshore Norge 113 skal det gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.

Påmelding

Vil du vite mer om Westcon Løfteteknikk eller vårt kurstilbud?