Sikker bruk av taubasert nedfiringssystem

Kurssted
Kursdeltakere skal møte hos Westcon Løfteteknikk AS, Grannesgata 25, 5523 Haugesund.
Forkunnskaper
Fallsikring Grunnkurs - 8 timer
Varighet
4 timer
Målgruppe
For de som har behov for opplæring i taubasert nedfiringssystem.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Målet med opplæringen er at kursdeltakeren skal tilegne seg tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre evakuering fra plattform eller personløfter ved hjelp av taubasert nedfiringssytem.

Målet med opplæringen er at kursdeltakeren skal tilegne seg tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre evakuering fra plattform eller personløfter ved hjelp av taubasert nedfiringssytem

Opplæringen inneholder:

  • Gjennomføre brukerkontroll av utstyret
  • Montere og klargjøre utstyret for bruk
  • Utføre nedfiring

Påmelding

Vil du vite mer om Westcon Løfteteknikk eller vårt kurstilbud?