Personløfter P.2.13 + P.3.13

Kurssted
Forkunnskaper
Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er: - 18 år (opplæringen kan starte fra fylte 17 år) - Gjennomført og bestått 8 timers Fallsikring Grunnkurs, Offshore Norges retningslinje 113 (alternativt NS9610) Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis, og skal verifiseres av opplæringsvirksomheten før læretiltaket starter.
Varighet
P-2.13: 8 timer P-3-13: 16 timer
Målgruppe
Målgruppen for dette læretiltaket er operatør av personløftere klasse A1, A2, A3 og B. - Manuelle flyttbare personløftere (A1 og A2) - Tilhengermonterte og selvgående personløftere (A3 og B)

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kurset gir et minimum av kompetanse og ferdigheter for å kunne bruke personløftere klasse A og B i henhold til fagplan fra HAVTIL modul P-2.13 og modul P-3.13.

Personløftere deles inn i 3 hovedtyper, klasse A, B og C. Klasse A deles videre inn i 3 undertyper:

  • Klasse A:
    A1: Manuelle flyttbare og fastmontert personløftere, tårn- og geider personløftere

    A2: Manuelle flyttbare og fastmonterte personløftere, vertikal- og saksepersonløfter (For manuelle flyttbare opererte personløftere klasse A1 og A2 begrenses disse til 10 meter arbeidshøyde.)

    A3: Tilhengermonterte løftere, knekkarm-, teleskop-, og saksepersonløfter (inkludert manuelle flyttbare med operasjon over 10 meter arbeidshøyde.)
  • Klasse B: Selvgående personløftere
  • Klasse C: Kjøretøymonterte personløftere

Kurset gir kompetanse som kreves for å kunne bruke personløftere kl. A og B. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig del av læreprosessen.

Påmelding

Vil du vite mer om Westcon Løfteteknikk eller vårt kurstilbud?