GWO - Manual handling, basic and refresher

Kurssted
Kursdeltakere skal møte hos Westcon Løfteteknikk AS, Grannesgata 25, 5523 Haugesund.
Forkunnskaper
Ingen
Varighet
4 timer
Målgruppe
Personell som skal jobbe innenfor vindindustrien, hvor opplæring i henhold til en eller flere moduler i BST-standarden er ett krav.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Målet med denne modulen er å sette deltakerne i stand til, gjennom teoretisk og praktisk opplæring, å redusere risikoen for muskel- og skjelettskader for vindteknikere i vindindustrien.

Ved gjennomføring av Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST) vil delegatene ha en bevissthet om farene som oppstår når de arbeider i vind-industrien og hvordan man kontrollerer og reduserer disse farene.

Målet med denne modulen er å sette deltakerne i stand til, gjennom teoretisk og praktisk opplæring, å redusere risikoen for muskel- og skjelettskader for vindteknikere i vindindustrien og gjøre deltakerne i stand til å utføre sine oppgaver på en tryggest mulig måte når de jobber i en vindturbin.

Kurset dekker krav til opplæring av personell for både land- og havvind iht Global Wind Organization (GWO)

Kompetanse for «Manual Handling» skal vedlikeholdes iht. retningslinjer i GWO standarden. Det skal gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.

Påmelding

Vil du vite mer om Westcon Løfteteknikk eller vårt kurstilbud?