G20 - Fastmontert Hydraulisk Marinekran, Modul P-2.1 og P-4.2

Kurssted
Kursdeltakere skal møte hos Westcon Løfteteknikk AS, Grannesgata 25, 5523 Haugesund.
Forkunnskaper
Modul 1 + 2.3 - Løfteredskaper G11, også kalt Anhuker/Signal, Stroppekurs, O-1.1
Varighet
5 dager / 40 timer
Målgruppe
Alle som skal operere fastmontert hydraulisk Marinekran

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kurset gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av fastmontert hydraulisk marinekran.

Opplæringen, Modul P-2.1 + P-4.2 dekker teoretisk og praktisk opplæring samt oppkjøring og omhandler bruk av fastmontert kran til forflyning av last som krever kontinuerlig fokus på farer og sikkerhet i operasjonen. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig under læreprosessen, slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas og tar for seg:

  • Redegjøring av lover, forskrifter og produsenters brukerveiledning
  • Gi kjennskap til dokumentasjon og kontroll av fastmonterte kraner
  • Redegjør for kjennskap til hvordan fastmonterte karner er bygget opp og skal brukes
  • Gi kjennskap til og å kunne utføre innstillingsmuligheter, forskjellinge operasjonsmodus, konfigurasjoner og nødoperasjon

Påmelding

Vil du vite mer om Westcon Løfteteknikk eller vårt kurstilbud?