Smittevern-instruks for kursdeltakere hos Westcon Løfteteknikk

Informasjon vedr. Covid-19: I henhold til helsemyndighetenes retningslinjer for smittevern, er vår kursavdeling midlertidig stengt. Vi følger retningslinjene tett og vil gi beskjed ved eventuelle endringer. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe, eller det er noe vi kan hjelpe deg med.

Alle må utøve godt smittevern under hele kursforløpet. Det betyr bl.a. at denne instruksen må leses og følges. Hovedprinsippene for smittevern skal overholdes både under kurset og påfritiden.

1) Syke personer skal holde seg hjemme
2) God hånd- og hostehygiene
3) Hold minst 1 avstand fra andre personer.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, itillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer.

Hvis du er syk

Personer som skal holde seg hjemme

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan kursdeltakeren møte på kurs. Kursdeltakeren skal imidlertid dra hjem dersomvedkommende får symptomer på covid-19/luftveisinfeksjon.

Deltakere som blir syke mens de er på kurs må dra hjem så snart det er mulig.

Utvis god hygiene

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

 • Host og nys i et papirlommetørkle som så kastes. Utfør håndhygiene etterpå.
 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Tørk hendene med engangs papirhåndklær.
 • Håndvask utføres som et minimum ved ankomst, etter toalettbesøk, etter pauser samt før og etter spising.
 • Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis håndvask ikke er tilgjengelig.
 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt skal unngås i den grad det er mulig
 • Unngå å berøre ansiktet.
 • Hvis flere personer kan komme i kontakt med det det samme utstyret, skal alle bruke hansker.

Opphold i undervisningslokaler, garderobe, treningsmoduler og andre fellesarealer.

 • Følg anvisninger i oppslag og fra instruktører.
 • Alle skal til enhver tid holde avstand til andre på minst 1 meter.
 • Alle må være påpasselig med å rydde og kaste sitt eget søppel hver dag.
 • Opphold i garderobe skal begrenses til det mest nødvendige.
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko, men pass på å unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Dersom nærkontakt ikke kan unngås (1 meter-regelen) skal vernebriller og maske som dekker munn og nese benyttes.
 • Personheisen i bygget skal ikke brukes.
 • Vi holder alt nødvendig personlig verneutstyr (PVU), men kursdeltakere oppfordres til åta med eget PVU, spesielt med tanke på vernesko.

Hold deg oppdatert

Alltid oppdaterte nyheter, tall, informasjon og råd om korona-viruset finner du på Folkehelseinstituttet (FHI) sine temasider

Alle kurs gjennomføres i henhold til Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger. Denne instruksen er utarbeidet etter “Råd til arbeidsplasser” fra FHI og interne retningslinjer for smittevern i WCL.