Løfteredskaper

Norsok standard, R-003 og R-005. Modul O-1.2
Bestill kurs
Modul 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser & Modul 2.3 Løfteredskaper
Bestill kurs
Rigging og enkle løfteinnretninger, Modul P-2.4 og P-4.4
Bestill kurs